Ilmu Kadigjayaan Gratis


Ilmu ini memiliki kekuatan yang sangat luar biasa siapa saja yang mengamalkannya akan memiliki kemampuan yang sangat luar biasa dan sakti mandraguna. Dan untuk memperoleh kedigjayaan ini ikutilah petunjuk dibawa ini.
1. Puasalah 7 hari (puasa ramadan) bukanya mencegah makan nasi (ngrambah ) boleh makan apa saja asal tidak nasi/makanan yang mengandung bahan dari beras.
2. Selama puasa setiap selesai sholat magrib dan sholat subuh membaca mantra 77x.
BISMILLAHIRROMAANIRROHIM.
ASYHADU AL LAAILAAHA ILLALLAAH, WA ASYHADU ANNA MUHAMMADAR RASULULLAAH. BISMILLAHIRROHMAANIRROHIM.
NURUDDU BIKA A’DAA- AMIN KULLI WIJHATI
WA BIL ISMI NARMIIHIM MINAL BU’DI BISY SYATAT.
FA ANTA RAJAA- II YAA ILAAHII WA SAYYIDII,FA FARRIQ LAMIIMAL JAISYI IN RAMAA BII GHALAT.
3. Bila cara demikian telah dilaksnakan dengan penuh keyakinan/kesungguhan dengan disertai memohon kepada Allah, maka maka ter kumpul di dalam diri anda kekuatan ghaib. Sehingga kalau ada orang yang benci kepadanya,maka orang yang membenci akan itu akan bisu. Bila di gertak dia akan tuli,dan bila di pandang dia akan buta’ tapi semua kejadian itu hanya sementara, yaitu sewaktu berhadapan dengan anda. Oleh sebab itu orang yang digjaya selalu mengeluarkan sifat kewibawaan dihadapan musuh,sebaliknya musuh menjadi rendah diri.

Share:

0 komentar