Izmul Adzom (dari berbagai sumber)

1. YAA AULLOOHAL MAHMUUDU FII KULLI FA 'AALIH 3X
PLUS :
INDRA CIPTA
2. BACA SOLAWAT MU’JIZAT YAITU :
ALLAAHUMMA SHOLLI ‘ALAA SAYYIDINAA MUHAMMAD SHOO-HIBIL MU’JIZATIL BAA-HIROH...11X
3. BACA DOA TAUBAT YAITU :
ILAAHII TAWAJJAHNAA ILAYKA BITAUBATIN FA A’DALNAA KHOLLISH WA THOHHIR QULUUBANAA WA MUNNA ALAYNAA BIL QOBUULI WA SIR BINAA ILAA MANHAJIT TAHQIIQ HATTA TADULLANAA ...1X
4. BISMILLAAHIRROHMAANIRROHIIM 11X (TAHAN NAFAS SEBISANYA)
5. BACA ASMA’ SEBELAS YAITU :
YAA ALLAAH YAA HASIB YAA THOBIIB YAA QORIIB YAA HABIIB YAA MUJIIB YAA KHOBIIR YAA BA-SHIIR YAA MUNIIR YAA QODIIR YAA ROQIIB 11X ATAU 101 X (SAMBIL TAHAN NAFAS SEBISANYA)
6. BACA LAGI SOLAWAT MU’JIZAT... 3X TAHAN NAFAS
7. BACA DOA ISMUL A’ZHOM YAITU:
ALLAAHUMMA INNII AS-ALUKA YAA ALLAAH BIHAQQISMIKAL ‘A-ZHIIMIL A’ZHOM AN TUNAJJIHA MA-THOOLIBII WA AN TUSAKHKHIRO LIYAL MULKA WAL MALAAKUUTA WA AN TUJRIYA SAHAA-IBA LUTHFIKAL KHOFIYYI BIMUROODII WAQDHI HAWAA-IJI … (SEBUTKAN HAJAT/KEPERLUANNYA JIKA ADA) … YAA ALLAAH YAA ALLAAH YAA ALLAAH AS-ALUKA AN TAJ’ALA QOLBII HAYYAM BINUURI MA’RIFATIKA ABADAN WAWAFFIQNII LI-THOO’ATIKA SARMADAN WA YASSIR LII RIZQII WA BAARIK LII FIIHI WALTHUF BII FIIMAA QODDARTAHU ‘ALAYYA YAA ALLAAH YAA ARHAMARROOHIMIIN ...11 X ATAU 41X

(istana999.blogspot.com)

Share:

0 komentar